ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ข้อมูลโรงเรียนดอนพุดวิทยา

นักเรียนชอบเรียนวิชาใดมากที่สุด

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจว่านักเรียนชอบเรียนวิชาใดมากที่สุด  (ไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรียน)

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ดูการ์ตูนทอมแอนเจอร์รี่

พักดูการ์ตูนคลายเครียด  ทอมแอนเจอร์รี่

ใส่ความเห็น

Filed under คลายเครียด

สวนพุดพิทยา

ประวัติสวนพุดพิทยา
แต่ก่อนพื้นที่ตรงบริเวณที่ทำสวนพุดนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า และเมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง คณะครูของโรงเรียนดอนพุดวิทยา โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี มนัส พลายชุ่ม จึงมีแนวคิดว่าควรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดตั้งเป็นสวนพุดขึ้น เพื่อรวบรวมพันธุ์พุดชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ในขณะนี้ได้เก็บรวบรวมพันธุ์พุดได้ทั้งหมด 11 ชนิดคือ พุดตะแคง พุดสามสี พุดซ้อน พุดจีบ พุดด่าง พุทธชาด พุดเวียดนาม พุดกุหลาบ
พุดเศรษฐีสวรรค์ พุดป่า พุดพิชญา ทางคณะครูของโรงเรียนได้ตั้งชื่อสวนพุดนี้ว่า สวนพุดพิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของโรงเรียนและชื่อของอำเภอ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 สวนพุดพิทยานี้ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับท่านประธานในการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน คือคุณพวงเพชร กันยาบาลและคณะ และดูเหมือนว่า
ดอกไม้และต้นไม้ในบริเวณสวนพุดพิทยาและบริเวณใกล้เคียงจะให้ความร่วมมือและแสดงความยินดีกับพวกเราด้วย เพราะต่างก็เบ่งบาน ให้ความร่มรื่น สวยงามแก่คณะผู้เยี่ยมชม ทำให้ได้รับคำชมและที่สำคัญทำให้โรงเรียนของเราผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549

ใส่ความเห็น

Filed under ข้อมูลโรงเรียนดอนพุดวิทยา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Filed under ข้อมูลโรงเรียนดอนพุดวิทยา

ประวัติโรงเรียนดอนพุดวิทยา

ประวัติโรงเรียนดอนพุดวิทยา

โรงเรียนดอนพุดวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนดอนพุด สังกัดกองการมัธยมศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่ที่
วัดดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวนเนื้อที่8 ไร่ 2 งาน

วันที่ 22 เมษายน 2517 ทางราชการได้ยุบการสอนในระดับประถมศึกษาให้รวมกับ
โรงเรียนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ของโรงเรียน20 ไร่ 1 งาน20 ตารางวา

ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางราชการได้มีมติให้โรงเรียนดอนพุดวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันปีการศึกษา 2553 โรงเรียนดอนพุดวิทยาเปิดทำการสอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 355 คน และมีบุคลากรทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 16 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน อีกทั้งยังมี พระภิกษุ วิทยากรท้องถิ่น ร่วมอบรมสั่งสอนนักเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยาอยู่เป็นประจำ

 

 

 

ใส่ความเห็น

Filed under ข้อมูลโรงเรียนดอนพุดวิทยา