ประวัติโรงเรียนดอนพุดวิทยา

ประวัติโรงเรียนดอนพุดวิทยา

โรงเรียนดอนพุดวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนดอนพุด สังกัดกองการมัธยมศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่ที่
วัดดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวนเนื้อที่8 ไร่ 2 งาน

วันที่ 22 เมษายน 2517 ทางราชการได้ยุบการสอนในระดับประถมศึกษาให้รวมกับ
โรงเรียนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ของโรงเรียน20 ไร่ 1 งาน20 ตารางวา

ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางราชการได้มีมติให้โรงเรียนดอนพุดวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันปีการศึกษา 2553 โรงเรียนดอนพุดวิทยาเปิดทำการสอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 355 คน และมีบุคลากรทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 16 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน อีกทั้งยังมี พระภิกษุ วิทยากรท้องถิ่น ร่วมอบรมสั่งสอนนักเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยาอยู่เป็นประจำ

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ข้อมูลโรงเรียนดอนพุดวิทยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s